gbm

Consultanță în afaceri

  • Consultanță pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile
  • Consultanță pentru managementul proiectului
  • Consultanță pentru obţinerea de finanţări bancare

Proiectare tehnică

Consultanță pentru managementul de proiect

Global Business Management-GBM oferă o gamă largă de servicii de consultanţă în ceea ce priveşte managementul de proiect, asistând clienţii în dezvoltarea unei documentaţii adaptate corespunzător pentru punerea în aplicare a proiectului, oferind o evaluare critică și obiectivă a factorilor de risc. Activitatea constă în asistența la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii, consultanța și asistența în vederea elaborării cererilor de rambursare/plată, asistența în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare, asigurarea relaţiei dintre client şi autorităţile implicate în procesul de implementare a proiectului.

© 2020 GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT - GBM. Toate drepturile rezervate