Consultanță pentru obţinerea de finanţări bancare

Accesarea finanțării europene nerambursabile aprobate se poate realiza doar în condițiile în care clientul are capacitatea de a asigura co-finanțarea proiectului, fie din surse proprii, fie prin intermediul unui finanțări/facilități de creditare bancare, respectiv:

Pentru demararea proiectului
  • Scrisoare de garanție bancară (prefinanțare sau avans)
Pentru implementarea proiectului
  • Credit punte (finanțarea nerambursabilă) care asigură posibilitatea demarării și implementării investiției pana la momentul încasării finanțării nerambursabile;
  • Credit pentru investiții prin care se asigură contribuția clientului la implementarea proiectului;
  • Credit pe termen scurt pentru finanțarea TVA.
Activitatea constă în:
  • structurarea optimă a finanțării în funcție de specificul activității și al proiectului propus
  • întocmirea documentațiilor solicitate de băncile comerciale în vederea obținerii finanțării solicitate
  • negocieri cu băncile comerciale privind termenii/condițiile finanțărilor bancare
  • negocieri cu fondurile de garantare (F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R.).

Colaborările existente cu instituțiile bancare și fondurile de garantare ne permit să oferim soluții de finanțare rapide și flexibile care pot conduce atât la accesarea rapidă a fondurilor nerambursabile, cât și la materializarea proiectelor de dezvoltare ale clienților noștri.

© 2020 GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT - GBM. Toate drepturile rezervate