Consultanță pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile

Global Business Management-GBM şi-a câştigat recunoaşterea prin rolul său în accesarea de finanţări europene nerambursabile. Proiectele pe care le-am implementat atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru autorităţile publice, ne recomandă. Profesionalismul şi eficienţa noastră au fost testate cu succes în cele mai diverse domenii: agricultură, producţie, industria serviciilor, tehnologie, comunicaţii şi agrement, turism, infrastructura edilitară, altele (energie, utilităţi). Activitatea constă în identificarea soluţiei optime de finanţare a afacerii clientului și elaborarea documentaţiilor specifice depunerii proiectului de finanţare în funcţie de criteriile stabilite de Organismele responsabile de linia de finanţare:

  • cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor europene
  • planuri de afaceri
  • studii de fezabilitate

Consultanță pentru managementul de proiect

Global Business Management-GBM oferă o gamă largă de servicii de consultanţă în ceea ce priveşte managementul de proiect, asistând clienţii în dezvoltarea unei documentaţii adaptate corespunzător pentru punerea în aplicare a proiectului, oferind o evaluare critică și obiectivă a factorilor de risc. Activitatea constă în asistența la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii, consultanța și asistența în vederea elaborării cererilor de rambursare/plată, asistența în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare, asigurarea relaţiei dintre client şi autorităţile implicate în procesul de implementare a proiectului.

© 2020 GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT - GBM. Toate drepturile rezervate