Proiectare tehnică

Global Business Management-GBM, împreună cu colaboratorii, elaborează proiecte pentru specialitățile arhitectură, rezistență, instalații, sistematizare verticală și organizare de șantier în fazele de proiect Studiu de fezabilitate, Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construcție/Demolare, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini și Detalii de execuţie.
Firma noastră dispune de soluţii tehnice pentru structuri de rezistenţă realizate din: beton armat, metal, zidărie şi lemn.
  • Proiectare construcţii civile: case unifamiliale, case de vacanţă, clădiri pentru agrement şi odihnă, pensiuni turistice.
  • Proiectare construcţii industriale: hale din beton armat, mixte şi metalice.
  • Proiectare construcţii agricole: hale zootehnice, hale pentru depozitare, hale de producţie
Consultanţă tehnică de specialitate cu privire la proiectarea structurilor de rezistenţă şi tehnologia de execuţie
Verificări de proiecte având în vedere categoriile de importanță și clasele de importanță ale construcțiilor
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;
c) prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate
Documentații pentru obținerea avizelor necesare în vederea construirii: certificat de urbanism, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, autorizație de construire

Urmărire de șantier: Prezența proiectantului pe șantier este o componentă esențială a asigurarii calității execuției lucrărilor de construire și care din punctul de vedere al legislației în vigoare are două niveluri distincte de exercitare, și anume: urmărirea de șantier și asistență tehnică.

© 2020 GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT - GBM. Toate drepturile rezervate